นำเสนอเรื่องเล่าจริยธรรมและมอบเกียรติบัตรคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
นางสาวพัชนี ทองประเสริฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากร ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นโดยผ่านการคัดเลือกจากหอผู้ป่วยและหน่วยงานๆในสังกัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล พร้อมจัดกิจกรรมนำเสนอเรื่องเล่าจริยธรรม (Best Plactice Ethics Dilemma The Series 2018)เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณภาพ ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด