รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเวชบำบัดวิกฤตในเด็กและทารกแรกเกิด
             นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีสำอาง รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเวชบำบัดวิกฤตในเด็กและทารกแรกเกิด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยกุมารแพทย์และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในทุกๆด้าน และการดูแลรักษาสุขภาพของเด็กไทยให้มีสุขภาพที่แข็งแรง จึงได้จัดงานประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและการเลี้ยงดูตามวัย โรคของเด็กที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาสำคัญ ให้แก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าสาธารณสุข และผู้ปกครองที่สนใจ ในเขตบริการสุขภาพที่ ๑๐ จำนวน 150 คน  เพื่อให้เด็กทั่วไปและเด็กป่วยได้รับการเลี้ยงดู ดูแลรักษาที่ได้มาตรฐานต่อไป โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50พรรษา มหาวชิราลงกรณ ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ศักดา  ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด