รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายประกันสังคมและพ.ร.บ.รถ
นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีสำอาง รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายประกันสังคมและพ.ร.บ.รถ  ซึ่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในโครงการประกันสังคม  มีสถานพยาบาลเครือข่ายกระจายอยู่ภายในจังหวัดอุบลราชธานี  458 แห่ง  เนื่องจากภายในจังหวัดอุบลราชธานีมีโรงพยาบาลหลักหลายโรงพยาบาล  จึงทำให้ทั้งผู้ประกันตนและผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน  อีกทั้งเจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความแม่นยำในระเบียบและบทบาทของตนเอง ทำให้ผู้ประกันตนไม่ได้รับความสะดวกก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจส่งผลให้มีการร้องเรียนตามมา ในส่วนของงานพ.รบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถแม้จะพบปัญหาในการประสานงานน้อยกว่างานประกันสังคม แต่มีความจำเป็นต้องทบทวนความรู้ด้านระเบียบและกฎหมาย เพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้เรื่องสิทธิประกันสังคม , สิทธิตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และทบทวนแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้งเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานประกันสังคม , งานพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากสถานพยาบาลเครือข่าย จำนวน  550 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี,บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  สาขา อุบลราชธานี  ,กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 1 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ศักดา  ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด