นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เยี่ยมให้กำลังใจ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เยี่ยมให้กำลังใจ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด