ทีมงานศูนย์อบรมผู้นำส่งเสริมการเลิกและบำบัดผู้เสพยาสูบ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ (กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มงานกายภาพบำบัด กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รพ.สต.ปทุม สสจ.อุบล) ร่วมอบรมอ
ทีมงานศูนย์อบรมผู้นำส่งเสริมการเลิกและบำบัดผู้เสพยาสูบ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ (กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มงานกายภาพบำบัด กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รพ.สต.ปทุม สสจ.อุบล) ร่วมอบรมอสม.ช่วยเลิกบุหรี่ ในโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ 25 อำเภอ แบ่งเป็น 4 โซน จำนวน 500 คน วันที่ 28 ก.พ.,2-3 และ 6 มี.ค. 60 ณ. ห้องประชุม 1 สสจ.อบ. ห้องประชุมรพร.เดชอุดม ห้องประชุมโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา และห้องประชุมรพท.วารินชำราบ  ตามลำดับ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด