โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยกลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง ให้สุขศึกษา จัดโปสเตอร์ แจกแผ่นพับให้ความรู้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 18-20 สิงหาคม 2559
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยกลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง ให้สุขศึกษา จัดโปสเตอร์ แจกแผ่นพับให้ความรู้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 18-20 สิงหาคม 2559

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด