ก.แพทย์แผนไทย ก.สุขศึกษา ก.จิตเวช ก.เวชกรรม คลินิกฟ้าใส ทันตกรรม CCU และกายภาพบำบัด ร่วมจัดกิจกรรมเลิกสูบบุหรี่ในบุคลากร สปส.ตามนโยบาย HealthyWorkPlace วันที่24มิ.ย.2559
ก.แพทย์แผนไทย ก.สุขศึกษา ก.จิตเวช ก.เวชกรรม คลินิกฟ้าใส ทันตกรรม CCU และกายภาพบำบัด ร่วมจัดกิจกรรมเลิกสูบบุหรี่ในบุคลากร สปส.ตามนโยบาย HealthyWorkPlace วันที่24มิ.ย.2559

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด