กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จัดการอบรม “แกนนำคนต้นแบบ หัวใจปลอดภัยไว้ก่อน” แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ณ ห้องประชุม1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559
กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จัดการอบรม “แกนนำคนต้นแบบ หัวใจปลอดภัยไว้ก่อน” แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  ณ ห้องประชุม1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ  วันที่ 1 มิถุนายน 2559

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด