กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการิ เรื่องการพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาในโรงพยาบาล ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงพยาบาล วันที่ 25-26 เมษายน 2559
กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการิ เรื่องการพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาในโรงพยาบาล ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงพยาบาล  วันที่ 25-26 เมษายน 2559

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด