โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลฯ ซ้อมแผนอัคคีภัย เพื่อให้ความรู้กับบุคคลากรของโรงพยาบาลในการระงับเหตุอัคคีภัย และการฝึกการดับไฟ การใช้เครื่องดับเพลิง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ฯลฯ วันที่ 25-27 เม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลฯ ซ้อมแผนอัคคีภัย เพื่อให้ความรู้กับบุคคลากรของโรงพยาบาลในการระงับเหตุอัคคีภัย และการฝึกการดับไฟ การใช้เครื่องดับเพลิง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ฯลฯ วันที่ 25-27 เมษายน 2559

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด