ประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ "สรรพสิทธิ์ปลอดภัยต้นแบบคนอุบล" ให้เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการของโรงพยาบาล ต้องสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย ผ่านเข้า-ออกโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสุขศึกษา วันที่ 1 เมษายน 2559
ประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ "สรรพสิทธิ์ปลอดภัยต้นแบบคนอุบล" ให้เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการของโรงพยาบาล ต้องสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย ผ่านเข้า-ออกโรงพยาบาล  ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสุขศึกษา วันที่ 1 เมษายน 2559

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด