โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จัดทำโครงการสรรพสิทธิ์ปลอดภัยต้นแบบของคนอุบลราชธานี เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคคลากรและผู้มารับบริการได้มีการสวมใส่หมวกกันน็อค คาดเข็มขัดนิรภัย ปฏิบัติตามกฏจราจร เป็นตัวอย่างที่ดีด้านความ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จัดทำโครงการสรรพสิทธิ์ปลอดภัยต้นแบบของคนอุบลราชธานี เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคคลากรและผู้มารับบริการได้มีการสวมใส่หมวกกันน็อค คาดเข็มขัดนิรภัย ปฏิบัติตามกฏจราจร เป็นตัวอย่างที่ดีด้านความปลอดภัย โดยมีแพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 1 เมษายน 2559  

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด