ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เมืองปากชอง สปป. ลาว วันที่ 28 มีนาคม 2559 นำโดย ท่านนายแพทย์สาธารณสุขอุบลราชธานี น.พ.สุรพร ลอยหา และท่าน น.พ.ชลิต ทองประยูร จำนวนผู้ป่วยตรวจ1074 คน และทันตกรรม 140 คน สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และสร้างสาย
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เมืองปากชอง สปป. ลาว วันที่ 28 มีนาคม 2559 นำโดย ท่านนายแพทย์สาธารณสุขอุบลราชธานี น.พ.สุรพร ลอยหา และท่าน น.พ.ชลิต ทองประยูร  จำนวนผู้ป่วยตรวจ1074 คน และทันตกรรม 140 คน สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และสร้างสายสัมพันธ์อันแนบแน่นของทั้งสองประเทศ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด