กลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ บุคลากรกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง วันที่ 22-23 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิลาลง
กลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ บุคลากรกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง วันที่ 22-23 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิลาลงกรณ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด