กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับหน่วยไตเทียม,ฝ่ายโภชนาการ,กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และผู้ป่วยปลูกไตเทียมของโรงพยาบาล จัดกิจกรรมวันไตโลก “โรคไตเป็นได้ตั้งแต่เด็ก รู้แต่เล็กป้องกันได้” ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ ลานกิจกรรมข้างห้องยา 4
กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับหน่วยไตเทียม,ฝ่ายโภชนาการ,กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และผู้ป่วยปลูกไตเทียมของโรงพยาบาล จัดกิจกรรมวันไตโลก “โรคไตเป็นได้ตั้งแต่เด็ก รู้แต่เล็กป้องกันได้”  ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ ลานกิจกรรมข้างห้องยา 4

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด