กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล ร่วมพิธีประกาศนโยบายค่ายทหารปลอดบุหรี่ กิจกรรม ลด ละ เลิก บุหรี่ กำลังพลกรมทหารราบที่ 6 “โครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลกองทัพบกแบบบูรนาการ” วันที่ 8 มีนาคม 2559
กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล  ร่วมพิธีประกาศนโยบายค่ายทหารปลอดบุหรี่  กิจกรรม ลด ละ เลิก บุหรี่  กำลังพลกรมทหารราบที่ 6 “โครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลกองทัพบกแบบบูรนาการ” วันที่ 8 มีนาคม 2559  

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด