เป็นวิทยากรอบรมโครงการชุมชนปลอดแอลกอฮอล์และบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
เป็นวิทยากรอบรมโครงการชุมชนปลอดแอลกอฮอล์และบุหรี่  ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด