ประชุม “จัดทำโครงสร้างงานและกรอบอัตรากำลังงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน วันที่ 23-24 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
ประชุม “จัดทำโครงสร้างงานและกรอบอัตรากำลังงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน  วันที่ 23-24 มกราคม 2559  ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสุขศึกษา  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด