กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลฯ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ “ เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต ” ในวันที่ 9 มกราคม 2559 ณ มณฑลทหารบก ที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสง
กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลฯ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ “ เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต ”  ในวันที่ 9 มกราคม 2559    ณ มณฑลทหารบก ที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิฯ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด