กลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมรณรงค์ออกพรรษาปลอดเหล้า บุหรี่ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2558 กับภาคีเครือข่าย เทศบาล, รร.นารีนุกูล, ป้องกันภัย, ตำรวจ, เครือข่ายงดเหล้า, สภาเด็ก, ศูนย์นวัตกรรมฯ อสม. cmuวัดใต
กลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์    ร่วมรณรงค์ออกพรรษาปลอดเหล้า บุหรี่  ในวันที่ 25 ตุลาคม 2558  กับภาคีเครือข่าย เทศบาล,  รร.นารีนุกูล,  ป้องกันภัย,  ตำรวจ, เครือข่ายงดเหล้า,  สภาเด็ก, ศูนย์นวัตกรรมฯ   อสม. cmuวัดใต้

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด