โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา จากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา โดย ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัศน์ ประธานคณะประเมิน และคณะเยี่ยมชมบู้ทต่างๆ พร้อมซักถาม ในวันที่ กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  รับการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา จากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา   โดย ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัศน์ ประธานคณะประเมิน และคณะเยี่ยมชมบู้ทต่างๆ พร้อมซักถาม ในวันที่ กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด