กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ ชมรมจิตอาสาโรงพยาบาล จัดประชุมวิชาการ จิตอาสา ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารผู้ป่วย ฯ
กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  ร่วมกับ ชมรมจิตอาสาโรงพยาบาล จัดประชุมวิชาการ  จิตอาสา ครั้งที่ 2  ในวันที่ 14 สิงหาคม  2558  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารผู้ป่วย ฯ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด