กลุ่มงานสุขศึกษาและทีมสหวิชาชีพในการทำงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พร้อมเครือข่ายชุมชน เทศบาลอุบล ไปศึกษาดูงาน คำกลาง Model จังหวัดยโสธร วันที่ 6 สิงหาคม 2558
กลุ่มงานสุขศึกษาและทีมสหวิชาชีพในการทำงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  พร้อมเครือข่ายชุมชน เทศบาลอุบล ไปศึกษาดูงาน คำกลาง Model จังหวัดยโสธร  วันที่  6  สิงหาคม  2558

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด