กลุ่มงานสุขศึกษาและทีมสหวิชาชีพในการทำงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พร้อมเครือข่ายชุมชน เทศบาลอุบล ไปศึกษาดูงานนวัตกรรมในการดูแลป้องกันโรค NCD แบบองค์รวม ณ โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร วันที่ 6 สิงหา
กลุ่มงานสุขศึกษาและทีมสหวิชาชีพในการทำงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  พร้อมเครือข่ายชุมชน เทศบาลอุบล ไปศึกษาดูงานนวัตกรรมในการดูแลป้องกันโรค NCD แบบองค์รวม  ณ โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร  วันที่  6  สิงหาคม  2558   

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด