ศึกษาดูงาน กับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และแพทย์วิถีธรรม ดูงานตลาดสีเขียว จ.สุรินทร์, บ้านปราชญ์ พ่อคำเดื่อง บุรีรัมย์, บ้านคุณคนึง จ.สุรินทร์ โดย มีคณะ 3 คณะมาดูงาน จากประเทศภูฏาน สปส.อุบล และอีกคณะฯ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 255
ศึกษาดูงาน กับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และแพทย์วิถีธรรม ดูงานตลาดสีเขียว จ.สุรินทร์, บ้านปราชญ์ พ่อคำเดื่อง บุรีรัมย์, บ้านคุณคนึง จ.สุรินทร์  โดย มีคณะ 3 คณะมาดูงาน  จากประเทศภูฏาน  สปส.อุบล และอีกคณะฯ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2558  

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด