วันที่ 12 มิ.ย. 2558 ชมรมจิตอาสาโรงพยาบาล ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างวิหารวัดมหาวนาราม จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ กองทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ของชมรมจิตอาสาในโรงพยาบาล
วันที่ 12 มิ.ย. 2558  ชมรมจิตอาสาโรงพยาบาล ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   ถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างวิหารวัดมหาวนาราม จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ กองทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ของชมรมจิตอาสาในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด