ทีมวิทยากรปรับพฤติกรรมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ลดอ้วน ลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และแพทย์วิถีธรรม ห้องประชุมกลุ่มงานเภสัช วันที 9 มิ.ย. 2558
ทีมวิทยากรปรับพฤติกรรมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ลดอ้วน ลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และแพทย์วิถีธรรม ห้องประชุมกลุ่มงานเภสัช  วันที 9 มิ.ย. 2558

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด