กลุ่มงานสุขศึกษา ประเมินและติดตามผล การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2ส. ในบุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันลิหิตสูง ทั้งรุ่นที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2558
กลุ่มงานสุขศึกษา ประเมินและติดตามผล การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2ส. ในบุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันลิหิตสูง ทั้งรุ่นที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2558  

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด