ทีมวิทยากรลด ละ เลิกบุหรี่ ให้ความรู้ข้าราชการ พนักงานราชการ ทหารอากาศ ณ กองบิน21 วันทีา27พ.ค.58 กว่า 200 นายและมีดป้าหมาย จะเข้ารับการบำบัด60 ราย
ทีมวิทยากรลด ละ เลิกบุหรี่ ให้ความรู้ข้าราชการ พนักงานราชการ ทหารอากาศ ณ กองบิน21 วันทีา27พ.ค.58 กว่า 200 นายและมีดป้าหมาย จะเข้ารับการบำบัด60 ราย

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด