โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดย กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชยางกูร จัดกิจกรรมสัปดาห์ วันความดันโลหิตสูงโลก วันอัมพฤกษ์ อัมพาตโลก 18-22 พฤษภาคม 2558 จัดงานวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดย กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชยางกูร จัดกิจกรรมสัปดาห์ วันความดันโลหิตสูงโลก  วันอัมพฤกษ์  อัมพาตโลก  18-22  พฤษภาคม 2558  จัดงานวันที่  21 พฤษภาคม  2558  ณ  ศาลาเอนกประสงค์ ชุมชนศาลาหนองนาควาย  เทศบาลนครอุบลราชธานี 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด